ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อยู่ : หมู่ที่  5  บ้านดอนกระรอก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 โทรศัพท์ : 035-528580