ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่ : หมู่ที่  5  บ้านดอนกระรอก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230

โทรศัพท์ : 035-528580